Ardra.pl

Teksty

Niestrudzona Ipomoea.

Teoria wizyjności, jako część ontologii kultury, na kilku wybranych przykładach: XIX w. Mickiewicz-Towiański, dionizyjskość, demoniczny uczony i angielska peregrynacja.

Hannibal u bram.

Z rozważań o dziejach rzymskich. Hannibal, Horacy, sztuka, wojny i schemat przejmowania władzy.

Polles z Aigai obserwuje horyzont.

Przyczynek z rozważań o ontologii, teorii kultury i religii. Słońce, Księżyc jako symbole; neoplatonicy, chrześcijanie, przemiany dziejowe.

Pan Twardowski recytuje godzinki.

Przycznek z rozważań o bogach, wierze, teologii starożytnego Egiptu; i nie tylko.

Wenus jaśnieje na tle Ryb.

O buddyzmie, Siddharthcie Gautamie, plonach przemian religijno-filozoficznych, mistykach i reformatorach.

Antystenes by się skonfundował.

O kulturze helleńskiej, analogii ontologicznej, animizmie, żywym sacrum i wierzeniach lokalnych.

Merkury i Mars na tle Wodnika.

Esej o naturze władzy, przemianach w IV-V wieku, neoplatonikach, konfliktach, końcach, początkach, metafizyce; oraz o pewnym polskim wojewodzie i jego poczynaniach.

Sagittarius lunatykuje, a Scorpio przenika Plutona.

Droga idei, pism, religii, hymnów; człowiek i niebo.

Demona Laplace'a pamięci żałobny rapsod.

Teoria postrzegania, kultury, sztuki; symbole, sacrum i profanum.

Szkice polskie. Część X. Zamieć.

Burza dziejowa końca XVIII w. oraz rodzące się Polskie Akropolis.

Przykuty Prometeusz i strącony Momos.

Teoria ontologii, wielkie teologie, nauka, rzeczywistość. Hellenowie i transcendencja.

Domki z kart.

O genezie epoki Oświecenia i efektach myśli oświeceniowej. Mistycyzmy wielkich religii jako poza-dyskursywne podstawy.

Szkice polskie. Część IX. Reformatorzy.

Insurekcja/rewolucja narodowa roku 1794 i powstanie pierwszej Narodowej Demokracji. O ugrupowaniu nowoczesnych polskich reformatorów i kształcie podjętych reform na tle próby odzyskania suwerenności.

O formach, ideach i wojnach.

O przenikaniu się idei, wojnach, wielkich religiach oraz ich upadkach.

Jutrzenka i słowa.

Bhagawadgita, ontologia, wojna i sacrum oraz o słowach i tym co poza nimi.

Hellenowie i iluminacje.

Ontologia kultury, pieśni. Iluminacje naukowe i poetycki w świecie helleńskim.

Cień Witruwiusza.

Otchłań dziejowa - religia, filozofia, nauka i przemiany zachodzące na przestrzeni wieków podczas przepływu idei.

Szkice polskie. Część VIII. Dziejowe Ananke.

O momencie ukształtowania się nowoczesnego narodu, dziejowej konieczności, Insurekcji/Rewolucji i kole historii.

Antyczni i bogowie. Część II.

O antycznej astronomii, Platonie, hellenizmie, chrześcijaństwie, metempsychozie.

Szkice polskie. Część VII. Republika i Węglarze.

O Joachimie Lelewelu i sytuacji Polski w drugim ćwierćwieczu XIX w.

Szkice polskie. Część VI. Ślepowrony.

Szkic poświęcony gen. Jakubowi Jasińskiemu, sytuacji wewnętrznej w Rzeczpospolitej oraz polsko-moskiewskim zmaganiom w drugiej połowie XVIII w.

Ofiary i symbole.

Ontologia ofiary na wybranych przykładach: Hellenowie, Eurypides, chrześcijaństwo, Apis, Daleki Wschód.

Szkice polskie. Część V. Hegemonia Kultury.

O rozwoju polskiej kultury. Oświecenie i romantyzm czyli odczarowanie i zaczarowanie świata.

Antyczni i bogowie.

O ludziach, dziejopisach, księgach, bogach i religiach.

Szkice polskie. Część IV. Jesień.

O wydarzeniach z lat 1830-1831, Insurekcji listopadowej i przyczynach porażki, czyli niespełnionym potencjale. O osobie Maurycego Mochnackiego; oraz o pierwszych polskich ugrupowaniach narodowych wyrosłych z oświecenia.

Szkice polskie. Część III. Król-Duch.

O pierwszej emigracji w 1795 roku po III rozbiorze i roli Polski w Wojnach napoleońskich. O niedokończonym poemacie i teologii matematyki.

Szkice polskie. Część II. Kiedy naród ubrał formę.

O uformowaniu się społeczeństwa polskiego w jedną całość - kiedy to się stało oraz tym co z tego wyniknęło. O zdradzie i motywach oraz o podstawowym problemie drążącym państwo polskie obecnie.

Neoplatonizm Hermesa.

Bóg Platona. Wieszczki, symbole i Heraklit. Droga Hermesa. Proklos ostatni wielki starożytny neoplatonik; oraz o pewnych wydarzeniu z lata 363 roku n.e.

Szkice polskie. Rewolucja szlachecka.

Morze Bałtyckie jako klucz do potęgi I RP. Polska idea rewolucji szlacheckiej, czyli dwa wieku poezji, od Pułaskiego do Tyrmanda. Czarna Madonna i jej polskie przejawy.

Pakty, wojny i onuce.

O inwazji Moskali na Ukrainę i polityce jaką onuce uskuteczniają. Niemcy i Anglicy oraz ich zachowania z Mackinderem i przeszłością w tle.

Maski i tożsamości. Część III

Epitafium dla marszałka Pułaskiego. Rymkiewicz, polskie dylematy, motywy, wzorce i plastikowy tulipan. Stanisław Leśniewski, Kitaro Nishida czyli wielcy logicy u bram nieskończoności.

Maski i tożsamości. Część II

Czy w Rosji żyją jeszcze Rosjanie? Geneza przejęcia władzy przez bolszewików oraz działania Moskali podczas kryzysu. Muzyka (sztuka) jako jedna z form ontologicznych i jej polskie przejawy.

Maski i tożsamości.

O późnym kapitalizmie - jego maskach i pomyłkach oraz innym pra-starym systemie. Teoria literatury polskiej, polityka i polskie drogi z Maurycym Mochnackim w tle.

Teatr Świątynia.

Nowy formy w sztuce i wynikające z nich perspektywy. Teoria teatru i religii a sacrum. Polskie motywy, nowe drogi oraz Tadeusza Micińskiego do kraju powroty.

Katabaza polska.

Bramy do Bałtyku, Białoruś i Moskale. O twórczości jako istocie bytu, i polskiej tradycji pragmatycznej. O naprawie kościoła oraz o tym dlaczego Polska jest inna - czyli zerwana ciągłość i problemy wewnętrzne.

O zachowaniu na straconym posterunku. Część V

Lato 1945 i największe ludobójstwo dokonane na narodzie polskim po „zakończeniu” II Wojny. O Włodzimierzu Marszewskim i Polsce, którą nam zabrano - czyli o stracie elit. O dalszych zmaganiach Polskiego Wojska z nowym okupantem. O stalinistach po zdjęciu masek i ich kontynuacjach. O ataku na polską naukę i kulturę w 1948, i sowieckiej Informacji Wojskowej.

O naturze bogów.

O antycznych wzorcach, Cyceronie, Proklosie i AI. Hrabia Krasiński, bożkowie giełdy, Polska w XIX wieku i diagnoza Rosji; oraz o kościele i pustyni Egiptu.

Polska narracja, Polska jako przerwana ciągłość.

Polska narracja od początków do XX wieku - czyli od Chrobrego, przez I RP do II RP. Synteza polskiej myśli politycznej czasów II wojny i ostatni nosiciele idei Libertas. O ludności II RP i dwóch sowieckich środowiskach w PRL. Stanisław Piasecki i Prawo do twórczości oraz o Sępie, Krasińskim i Witkiewiczu.

Mitologia Pamięci. Część III. Witkiewicz.

S.I. Witkiewicz, historiozofia, metafizyka, nekromancja idei i Heidegger.

O zachowaniu na straconym posterunku. Część IV

O inwazji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 i zniszczeniach jakie przyniosła. O wartości publicystyki płk. Ignacego Matuszewskiego - jako teoretyka polityki czasów wielkiego kryzysu. O ostatnich na polu walki kampanii Września. O politykach i konsekwencjach. O wybitnym szekspirologu, który mając w planach wydanie nowych tłumaczeń Szekspira, umarł w więzieniu stalinowskim. O kpt. Uskoku, historii jako sztuce wysokiej i inwazji wielkiego kapitału na polską gospodarkę w latach 90'.

Żywotność logoi, platonizm i decentralizacja.

O początkach greckiej tradycji, idei tożsamości wynikającej z logoi. Platońskim widzeniu świata i modelach państwa oraz decentralizacji politycznej.

O zachowaniu na straconym posterunku. Część III

O zmaganiach Wojska Polskiego po 1945 roku w walce z reżimem totalitarnym; oraz o symbolicznym znaczeniu Puszczy Nalibockiej.

Mitologia Pamięci. Część II

Tkanka tworzącej się rzeczywistości, zarys teorii prognostyki - ekonomia i natura. Trzy teorie dotyczące natury wszechświata oraz parę słów o wiedzy, przeszłości i świadomości.

O zachowaniu na straconym posterunku. Część II

Szkic dotyczy Polskiego Wojska w latach 1945 - 1954 oraz beznadziejnej sytuacji, z którą trzeba było się zmierzyć. Tekst odnosi się także do początków formowania Brygad Wileńskich nad jeziorem Narocz, jak i opisuje sytuację na całej Wileńszczyźnie. Odnosi się również do najbardziej perfidnego sposobu zwalczania Polaków przez sowietów (ludowe wojsko) - radzieckich band pozorowanych.

Grecy, świadomość historyczna i transformacja kultów.

Tekst podejmuje temat początków świadomości historycznej w kulturze europejskiej, wielkiej zdolności adaptacyjnej greckiego kultu od czasów mitycznych poprzez panowanie faraona Amazisa II, aż do schyłku potęgi Aleksandrii w IV w.

Aleksandr Dugin i jego geopolityczna teoria.

O Czwartej Teorii Politycznej Dugina, czyli polityczna peregrynacja radykalnego podmiotu; Dasein Martin'a Heidegger'a jako nieurzeczywistniona ontologia. Cykliczność epok, Peter J. Carroll i wpływ paradygmatu chaosu na Dugina, jak i o przyszłości Rosji i trudnym zadaniu Polski.

O zachowaniu na straconym posterunku.

Tekst opowiada o losach polskich wojskowych organizacji konspiracyjnych podczas II wojny światowej, wikłając czytelnika w łańcuch przyczynowo-skutkowy; rozpoczynający się w II RP, a kończący w teraźniejszości - ukazujący szerokie spektrum losu Polaków. Zawiera także opis polskiej Anabazy, jak i ciężkiego położenia Kozaków dońskich wobec historii XX wieku.

Chrześcijaństwo (polski katolicyzm) wobec potrzeby transformacji.

Rozważania nad przyszłością chrześcijaństwa, jak i potrzebą jego transformacji. Tekst zawiera opis sytuacji w czasach współczesnych oraz odniesienia do poczatków kształtowania się tej wielkiej religii w antyku, jak i momentu kluczowego czyli IV w. - kiedy to chrześcijaństwo stało się główną religią Imperium Rzymskiego.

Psychepoliteizm

O możliwościach uformowania paradygmatu astrologii, antycznych korzeniach tej quasi-nauki i definicji Psychepoliteizmu.

Kapitał jako sztucznie wytworzona bezosobowa siła, która ma władzę nad ludźmi.

Przyczynek do rozważań nad metafizyką kapitalizmu i giełdy amerykańskiej m.in. z perspektywy archetypów sił planetarnych.

Kosmogram wyprawy perskiej Juliana Apostaty

Jest to tekst przedstawiający w metaforyczny sposób wyprawę (przy użyciu astrologii mundalnej), w oparciu o oszacowanie dokładnej daty jej rozpoczęcia na podstawie źrodła antycznego.

Julian, czyli stracona szansa Imperium.

Tekst o losach wyprawy cesarza Flawiusza Juliana na Persję w 363 roku n.e. oraz przygotowaniu do samej kampanii wojennej na tle epoki.

Franz Bardon i jego system. Kim był Frabato?

Tekst jest poświęcony jednej z ciekawszych postaci związanych z hermetyzmem. Przedstawia osobę Franciszka Bardona, jego twórczość i działania, a także tło czasów i okoliczności w których żył.

Gulika, szkodliwe dziecko Saturna.

O punkcie na niebie nazwanym Guliką oraz mitologiczną historią z nim związaną.

Mitologia Pamięci.

Tekst o mistycyzmie odartym z konceptualizacji, o granicach umysłu dyskursywnego, jak i o tym co się zadzieje gdy zdamy sobie sprawy z prawdziwej natury rzeczywistości.

Węzły Księżycowe Rahu i Ketu: ukryte determinanty ludzkich dążeń.
(50 przykładów)

Poruszam temat jednego z najważniejszych współczynników w astrologii wedyjskiej; ukrytych sił, które potrafią znacznie wpływać na ludzkie dążenia. Powołując się na licze przykłady, zostaje przedstawiony także zarys teorii astrologii wedyjskiej.

Chłopi i metempsychoza. Katarzy z Montaillou.

Tematem tekstu jest społeczność ostatniego bastionu katarskich chłopów, żyjących w południowej Francji w miejscowości Montaillou na przełomie XIII i XIV wieku. Tekst zawiera przykłady ich radykalnych zachowań wobec siebie nawzajem, jak i lokalnych katolików.

Jak starzy są bogowie? Pochodzenie bogów według Herodota.

O tym w jaki sposób bogów widzieli antyczni oraz o Herodocie i jego dociekaniach podczas podróży do Egiptu.