Ardra.pl

Gulika, szkodliwe dziecko Saturna.


17.05.2020
Tekst został pierwotnie opublikowany w magazynie Taraka.
http://www.taraka.pl/gulika_szkodliwe_dziecko_saturna

W astrologii indyjskiej Gulika [skr. Gulikā, r. żeński] podobnie jak Rahu i Ketu (Węzły Księżycowe) są Upagrāha’mi czyli „widmowymi planetami”. Nie istnieją fizycznie, są to punkty teoretyczne, a ich pozycja jest matematycznie określona dla celów predykcyjnych. Gulika jest satelitą związaną z Saturnem, oznacza pewien odcinek czasu kontrolowany przez ową planetę. Pomimo, że Gulika nie istnieje fizycznie, potrafi mieć wyraźny wpływ na wykres urodzeniowy oraz uważana się ją za najbardziej szkodliwy obiekt w kosmogramie. Traktowana jest jako pomniejsza planeta, będąca dużym malefikiem. Mędrzec Parasara, któremu to przypisuje się dzieło Bṛhat Parāśara Horā Śāstra, będące największym źródłem dotyczącym wedyjskiej astrologii, jako pierwszy zawarł informację dotyczące Guliki, wskazał jak go obliczyć i przedstawił możliwe efekty jego oddziaływania w różnych sektorach.

Rozważając temat owej Guliki trzeba napisać także o Maandi. Gulice zawsze towarzyszy Maandi. W astrologii wedyjskiej Gulika i Maandi są uważane najczęściej za synonimy, chociaż niektórzy próbują je rozróżnić. Słowo „Maandi”, oznacza inną nazwę Saturna lub też niemądrą, powolną, głupią istotę. Astrologowie z północnych Indii nie uwzględniają działania Maandi jako coś osobnego od Guliki, a astrologowie z Indii południowych (Kerali) przywiązują w niektórych przypadkach do niej wagę. Parasara wymienił tylko Gulikę oraz sposób jej wyliczenia, o Maandi nie wspominał. Mędrzec Kalidasa w Uttarakalamrutam (Uttara Kalamricie), innym tekście klasycznym dotyczącym Dźjotiszy, stwierdził, że oboje (Gulika i Maandi) są synami Saturna oraz osobnymi punktami. Po dziś dzień, rozróżnienie i wpływy tych obiektów są przedmiotem dyskusji, ponieważ tak jak wspomniałem wyżej, klasyczne teksty zasadniczo nie rozróżniają odziaływania obu malefików.

Maandi porusza się powoli i zawsze za Guliką. Gulika oznacza najbardziej niepomyślny obiekt w wykresie urodzeniowym. Uważa się, że w połączeniu ze Słońcem, Księżycem i ascendentem powoduje największe szkody m.in. w odniesieniu do zdrowia, długowieczności, mądrości, psychiki oraz rodziny. Przyjmuje się, że Gulika działa tak, jak każda inna naturalna planeta. Jak jest w praktyce? Zasadniczo podczas badania kosmogramu nie kładzie się szczególnego nacisku na jej oddziaływanie. Zwraca się na ten punkt uwagę wtedy, gdy problemu nie rozwiązują ogólne zasady astrologii: Gulika dostarcza wtedy wskazówek. Często odgrywa specyficzną rolę w horoskopach wszelkich wulgarnych, złych i podejrzanych ludzi oraz ofiar takich osób, szczególnie w przypadkach związanych z duchowym, psychologicznym lub fizycznym problemem. Jest to nadal obszar badań, w którym należałoby sporządzić konkretne statystyki, jednak w większości przypadków są one traktowane pobocznie i dodatkowo; osobiście nie spotkałem się ze statystykami dotyczącymi tego punktu na niebie.

Przejdźmy teraz do mitologii. W sanskrycie Saturna nazywa się Śani (ang. Shani), jest uważany za syna Słońca (Surji), będąc kompletnym przeciwieństwem ojca. Saturn jest zimną, suchą, letargiczną i powolną planetą; podczas gdy Słońce rzuca boskie światło, Saturn wyraża ciemność i spowolnienie. Słońce to ognista planeta, Saturn jest „wietrzny”. Aby lepiej zrozumieć czym jest Gulika, należy zapoznać się z mitem, który go dotyczy. Opowiada historię Rawany (jednego z większym mitologicznych antagonistów) i jego kłótni z Śani/Saturnem w eposie Ramajana. Przedstawię go w krótkiej formie, zrozumiałej z perspektywy astrologicznej.

Wiąże się on z narodzinami Indrajita, syna Rawany i jego żony Mandodari. Rawana będący m.in. świetnym astrologiem, chciał aby jego potomek był najlepszym wojownikiem oraz posiadał ogromną wiedzę. Aby uczynić Indrajita nieśmiertelnym, wymusił na wszystkich planetach i konstelacjach, aby znalazły się w takich pozycjach, które pozwoliłyby mu narodzić się w pożądanych „współczynnikach”. Z powodu mocy i gniewu Rawany, wszystkie planety i konstelacje obawiały się go, tak więc stały się posłuszne oraz przyjęły określone pozycje (wymuszone przez Rawanę). W chwili narodzin jego syna, wszystkie planety ustawiły się w taki sposób, że dotarły do ​​11 sektora. Jednak Śani nie posłuchał nakazów Rawany i osiedlił się w 12 sektorze: taka pozycja była uważana za nieprzyzwoitą i wpływała na życie urodzonej osoby negatywnie. Rawana się rozgniewał, postanowił wpłynąć na Śani’ego oraz zmienić los syna, zmusił Saturna aby przeszedł do 11 sektora, który jest pomyślny i szczęśliwy. Śani rzeczywiście tak zrobił, lecz pozostawił nogę w 12. Wściekły Rawana odrąbał mu ją, która to następnie wpadła do pierwszego sektora/domu, w momencie narodzin Indrajita. Tak powstał Gulika, będący częścią Śani’ego. W konsekwencji tych działań, syn Rawany stał się doskonałym wojownikiem, lecz zmarł w młodym wieku w bitwie.

Gulika ma głęboki związek z Śani’m: w rzeczywistości narodził się z jego energii. Mit poniekąd odzwierciedla prawdę, gdyż Gulika najwięcej szkody czyni przebywając na ascendencie danej osoby, czego sam znam kilka przykładów. Saturn jest znany jako planeta przynosząca zmartwienia, opóźniająca postać rzeczy. Odnosi się także do ograniczeń fizycznych czy materialnych. Saturn nie zna emocjonalnego bólu ani cierpienia. Dąży do nauczania wytrzymałości i transcendentalizmu poprzez akceptację rzeczywistości. Sama koncepcja Guliki obejmuje takie rozumienie karmy i nieszczęścia, w których konstruuje się zaprzeczanie rzeczywistości, poprzez dokonanie narzuconego aktu zmiany. Mit ukazuje, że czasem potrafi to przynieść jeszcze większe szkody, szczególnie gdy akt ten jest wprowadzony nieumiejętnie. Opowieść dotycząca Guliki uczy nas o próbie zmiany losu w sposób wymuszony, co w konsekwencji powoduje, że nasze działania mogą mieć negatywne konsekwencje. Podczas oceniania kosmogramu urodzeniowego, jakiś obszar życia jest/może być dotknięty przez „złowrogą” pozycję Guliki, której przeznaczeniem jest utrzymać kosmiczną i uniwersalną równowagę, wynikającą z prawa przyczyny i skutku. Na przykład, jeśli ktoś ma Marsa w Raku wpadającym do 12 domu, może odczuwać dyskomfort psychiczny związany z nie do końca „docelowym” przeznaczeniem dobrego funkcjonowania wpływu danej planety. Może to powodować duszenie własnych stanów emocjonalnych, nadwrażliwość, nadopiekuńczość, zniewieściałość, czasem także mocne trzymanie się jednych skrajnych poglądów, czy też brak energii powodujący szybsze odczuwanie zmęczenia. Człowiek może czuć się zdezorientowany, ale w rzeczywistości, jeśli pozna i zaakceptuje te wpływy z obiektywnego punktu widzenia, może odzyskać równowagę poprzez samouświadomienie sobie pewnej części siebie. To samo odnosi się do Saturna często demonizowanego. Poprzez świadomość jego wpływów, może stać się on najlepszym doradcą (głosem rozsądku), kiedy zrozumie się sens jego działania we własnym kosmogramie. Saturn potrafi przynieść dużą mądrość, szczególnie gdy potrafimy sprostać jego wpływom. Najważniejsza jest świadomość mechanizmów działania tej planety. Wpływy Saturna są również częścią nas samych.

Jeśli chodzi o samo znaczenie Guliki w poszczególnych sektorach, trzeba je odnajdywać intuicyjnie analizując całość kosmogramu, zazwyczaj tylko w wybranych przypadkach. Widmowa planeta jest sporym malefikiem w sektorach 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12. Benefikiem czasem potrafi się stać w 3, 6, 10 i 11 sektorze. Jego starożytne znaczenia w poszczególnych domach są bardzo szerokie, np. w 9 sektorze może spowodować przedwczesną stratę ojca, brak autorytetu ze strony ojca w pewnym sensie lub niechęć do instytucji religijnych (w Indiach odejście od religii, tradycji jest zazwyczaj traktowane pejoratywnie, ludzie pod wpływem określonych koniunkcji mają tendencje do porzucania religii/bogów, stosuje się wtedy remedia). XXI wiek przynosi nowe wyzwania, zatem znaczenie Guliki także się zmienia. Gdziekolwiek umieszczona jest Gulika, wskazuje problemy związane z tym domem. W 80% przypadków daje negatywne wyniki. Efekty Guliki w różnych sektorach mogą być różnorakie, nie można ich traktować dosłownie, ocenie podlega całość. W niektórych przypadkach oddziaływanie owego punktu jest wyraźne, a w niektórych nie ma go wcale lub potrafi się pojawić w jakimś okresie życia.

Położenie Guliki w poszczególnych konstelacjach, zawsze spowoduje jakiś problem związany z odczuciem lub działaniem, w odniesieniu do cech charakteru np. Gulika w Baranie potrafi spowodować niechęć do przemieszczania się, Gulika w Byku potrafi powodować lenistwo, Gulika w Bliźniętach potrafi dać pewne agresywne aspekty podczas mowy lub w wyrażaniu siebie, Gulika w Raku potrafi dać nadmierną emocjonalność, Gulika w Strzelcu brak możliwości lub chęci do nauki, Gulika w Skorpionie pociąg do używek, Gulika w Wadze nieudane związki. Znaczeń jest bardzo wiele, są to tylko proste przykłady. Gulika w koniunkcji z planetami najczęściej powoduje jakąś „skazę”, lecz jak już wspominałem wyżej, samych znaczeń jest wiele i nie można rozważać żadnego problemu wyrywając go z kontekstu, ponieważ może nie być go wcale.